Okna i drzwi aluminiowe

Okna i drzwi ASP 60


Okna systemu ASP 60 cechuje zwarta budowa, która wpływa na wysoką sztywność profilu. Sprawia to, że są one wyjątkowo trwałe. Wyposażając je w dodatkowe wkłady termoizolacyjne radykalnie zmieniamy parametry izolacyjne. Ulepszamy w ten sposób parametry techniczne mające wpływ na ochronę cieplną budynku. Uzyskane w ten sposób pięć komór sprawia, że współczynnik przenikania ciepła osiąga wartość między 1,2 a 1,9 W/mkw (w zależności od rozmiaru okna i użytej szyby). Istnieją również rozwiązania okien z dodatkowymi fartuchami EPDM mocowanymi bezpośrednio do czoła futryny. Rozwiązania te pozwalają trwale i elastycznie zamontować okno do muru i zapewniają paro i wiatroizolację na długie lata. Okna systemu ASP 60 posiadają stosowne dopusz-czenia do stosowania na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zostały przebadane w notyfikowanych laboratoriach i mogą być oznaczane znakiem budowlanym B oraz CE. Nowatorskie rozwiązania zastosowane w tym systemie objęte są zgłoszeniami ochronnymi Urzędu patentowego RR.

System drzwiowy ASP 60 wyposażony jest w indywidual­ny system okuć serii inox linę. Wszystkie elementy moco­wane są w specjalnych gniazdach wytworzonych w profilu aluminiowym i mocowane w pogrubionych ścianach alumi­niowych w czterech punktach. Rozwiązanie to, zastosowane w profilach ASP w sposób istotny wpływa na trwałość mo­cowania okuć i jest chronione zgłoszeniem patentowym. System posiada kilka różnych futryn i skrzydeł przeznaczo­nych dla drzwi zarówno o dużych gabarytach i ciężarze, jak i do ciasnych otworów wymagających dużego światła przej­ścia. Zawiasy drzwiowe cechuje wysoka trwałość sięgają­ca 2mln cykli co stanowi parametr 10-krotnie większy niż wymaga norma europejska (badanie wykonane dla drzwi o ciężarze 134 kg). Trwałość zawiasu została potwierdzona w niezależnych laboratoriach: polskim – Instytucie Techniki Budowlanej oraz w niemieckim – IFT Rosenheim.


Okna i drzwi ASP 45


Profile do budowy okien I ścianek działowych systemu ASP 45 cechuje zwarta budowa, która wpływa na wysoką sztywność przegród I przepierzeń. Sprawia to, że są one wyjątkowo trwałe. Przedzielenia wewnętrzne mogą być budowane w różnych konfiguracjach. Łączone mogą być pod typowymi kątami 901135 stopni jak i dowolnymi – służy do tego adapter rurowy. Istnieje również możliwość wzmacniania pionowych słupów profilem tubowym. Rozwiązanie to stosujemy przy bardzo wysokich konstrukcjach w celu zwiększenia sztywności ściany. Okna ścianki i drzwi systemu ASP 45 posiadają stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i Unii Europejskiej -Aprobata Techniczna AT-15-8220/2009. Zostały przebadane w INSTYTUCIETECHNIKI BUDOWLANEJ wcelu potwierdzenia wysokich parametrów wytrzymałościowych. Nowatorskie rozwiązania zastosowane w tym systemie objęte są zgłoszeniami ochronnymi Urzędu patentowego RP.

System drzwiowy ASP 45 wyposażony jest w indywidualny system okuć serii inox linę. Wszystkie elementy mocowane są w specjalnych gniazdach wytworzonych w profilu aluminiowym i mocowane w pogrubionych ścianach aluminiowych w czterech punktach. Rozwiązanie to, zastosowane w profilach ASP w sposób istotny wpływa na trwałość mocowania okuć i jest chronione zgłoszeniem patentowym. System posiada kilka różnych futryn i skrzydeł przeznaczonych dla drzwi zarówno o dużych gabarytach i ciężarze jak i do ciasnych otworów wymagających dużego światła przejścia. Zawiasy drzwiowe cechuje wysoka trwałość sięgająca 2ml cykli co stanowi parametr 10-krotnie większy niż wymaga norma europejska (badanie wykonane dla drzwi o ciężarze 134 kg) wysoka trwałość drzwi w cyklach otwarcia i zamknięcia została potwierdzona w czasie badań aprobacyjnych. Trwałość zawiasu została potwierdzona w niezależnych laboratoriach:polskim – Instytucie Techniki Budowlanej i niemieckim – IFT Rosenheim. W obrębie systemu ASP 45 istnieją rozwiązania dodatkowe np. elementy żaluzji wentylacyjnej, listw aluminiowych panelowych.


Fasady ASP F50


System fasad aluminiowych ASP F 50 przeznaczony jest do nowoczesnych i energooszczędnych budynków z charakterem. Profile aluminiowe systemu ASP F50 cechuje nowatorska budowa, która wpływa na wysoką szczelność trwałość i estetykę. Szeroka gama profili słupów i rygli pozwala dowolnie kształtować ściany osłonowe od niewielkich otworów elewacyjnych do szklanych budynków. Rozwiązania techniczne umożliwiają załamywanie płaszczyzny ściany na kątach wklęsłych i wypukłych w pionie i poziomie. Wysoka szczelność oraz system odprowadzenia wody skroplinowej daje nam możliwość stosowania go w przeszkleniach dachowych.

Fasady są konstrukcjami narażonymi na intensywne działanie wiatru który powoduje duże straty ciepła. Rozszerzalność termiczna konstrukcji powoduje jej ruch w zależności od pory roku i temperatury zewnętrznej. Czynniki te powodują że połączenie jej z budynkiem musi być trwałe i elastyczne. W tym celu został przez nas opracowany system profili i membran EPDM który na trwale łączy przegrodę fasady i ściany budynku. Oszczędność energii w budynkach jest bardzo ważna. W tym celu nasze rozwiązania fasadowe wyposażone zostały w specjalne izolatory, które pozwalają nam uzyskiwać uf na poziomie 1 [W/m2*K]. Każdy budynek powinien mieć swój unikalny charakter, możemy to osiągnąć dzięki bogatemu wyborowi listw dociskowych od prostych porzez półokrągłe, eliptyczne puszkowe, szczątkowe. Idealnym uzupełnieniem dla ozdobnych listew jest system zewnętrznych łamaczy światła który zapobiega nagrzewaniu się budynków i wyróżnia je tle innych.


Fasady ASP F50 WG i SG


System fasad aluminiowych ASP F 50 SG przeznaczony jest do nowoczesnych i energooszczędnych budynków z charakterem o bardzo wysokich wymogach estetycznych. Profile nośne systemu ASP F50 SG cechuje nowatorska budowa, która wpływa na wysoką nośność i technologiczność rozwiązania. Szeroka gama profili słupów i rygli pozwala dowolnie kształtować ściany osłonowe od niewielkich otworów elewacyjnych do szklanych budynków. Rozwiązania techniczne umożliwiają załamywanie płaszczyzny ściany na kątach wklęsłych i wypukłych w pionie i poziomie. Mamy dwie możliwości wykonania spoiny między słupowej, zastosowanie specjalnej uszczelki ceowej o podwójnej wardze uszczelniającej lub spoiny z silikonu strukturalnego. Wysoka szczelność spoiny silikonowej umożliwia stosowanie jej w przeszkleniach dachowych.

Fasady są konstrukcjami narażonymi na intensywne działanie warunków atmosferycznych które powodują duże straty ciepła aby zminimalizować to zjawisko stosujemy system profili adaptacyjnych i membran EPDM . Rozszerzalność termiczna konstrukcji powoduje jej ruch w zależności od pory roku i temperatury zewnętrznej aby zminimalizować to zjawisko konstrukcja nośna fasady jest w środku budynku. Oszczędność energii w budynkach jest bardzo ważna. W tym celu nasze rozwiązania fasadowe wyposażone zostały w specjalne izolatory. W fasadach strukturalnych stosuje się różnorodne szyby zespolne o zróżnicowanej kolorystyce i budowie ma to jednak wpływ na ich znaczny ciężar. W ASP F50 SG zastosowaliśmy system okien z ukrytą ramą wychylnych do przodu. Możliwe jest również zamontowanie dodatkowych elementów ozdobnych np. łamaczy światła i daszków szklanych.